banner
Přihláška

Merkur sportovní příměstský kemp 16. 7. – 20. 7. 2018

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.

Jako rodič/zákonný zástupce dítěte prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem Řádu kempu umístěném na internetových stránkách www.merkur-lifestyle.cz, který je nedílnou součástí přihlášky. Svůj souhlas s Řádem kempu stvrzuji vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na Merkur sportovní kemp. Údaje v přihlášce jsem uvedl řádně a pravdivě. Jsem si plně vědom právních následků, které by mě postihly, v případě nepravdivých údajů.